E-Devlet üzerinden Aile Durumu/Yardımı İşlemleri-KBS ve KAPBİS işlemleri

 

E-Devlet üzerinden Aile Durumu/Yardımı İşlemleri-KBS ve KAPBİS işlemleri


Aile Durumu/Yardımı bildirimleri artık (KAPBİS)  E-Devlet üzerinden İlgili Muhasebe Birimine gönderilmektedir.

1.AŞAMA

Devlet Memurlarının KAPBİS Üzerinden  Aile Durumlarındaki değişiklikleri Mutemelerine Bildirme Adımı 

Devlet Memurları  artık e-devlet üzerinden Arama kutucuğuna " Kamu personel aile bilgileri bildirim sistemi " yazarak aile bilgi ekranına ulaşabilirler. ilgili ekranda 

1- Yeni bildirim oluştur tıklanır. 

2- Mernisten getir tıklanır.

3- Kişi Bilgisi/ Eş Bilgisi/ Çocuk Bilgisi sekmelerini sırayla tıklayarak ilgili alanları doldurduktan sonra

4- Kaydet butonu tıklanır.

5- Mutemete Gönder tıklanır.

Bu işlem ile personel kendi aile durumu ile ilgili değişikliği kendi kurum mutemedine e-devlet üzerinden iletmiş olur.  

2.AŞAMA

Mutemetlerin KAPBİS Üzerinden  Aile Durumlarındaki değişiklikleri Onaylama ve Kbs Aile Bildirimi Ekranı İşlemleri Adımı

1- Memur Maaş İşlemleri tıklanır.

2- Kamu Personeli Aile Bildirimi Sistemi(KAPBİS) tıklanır.

3- Aile Bildirimi Onay Ekranı tıklanır.

4- Personel tarafından e-devlet üzerinden gönderilen aile durum bildirimler listelenir ve uygun görülen bildirimler onaylanır.
1. ve 2. Aşama bittikten sonra Mutemetlerin yapması gereken 3. Aşamaya geçebiliriz.


3.AŞAMA (Mutemetleri İlgilendiren Kısım)


1- Maaş işlemleri ekranı tıklanır.
2- Maaş bilgi girişi tıklanır.
3- İşlem yapılacak personel seçilir.


KBS Aile Durum ekranında yapılacaklar.

1- Aile Bilgi Girişi tıklanır.

2- Mernisten getir butonu tıklanır.

3- Yeni eklenecek aile fertleri listelenir.

Personelin Eşi İçin;


1. seçenek seçilirse; Eş Yardımı ödenir.
2. seçenek seçilirse; çocuklar diğer eşin üzerindedir.
3. seçenek seçilirse; çocuklar personelin kendi üzerindedir.
4. seçenek seçilirse; Eş Yardımı ödenir.


Personelin Çocukları İçin;

                                                           


1.seçenek seçilirse;  Çocuk Yardımı Ödenir.
0. seçenek seçilirse; Çocuk Yardımı Ödenemez.

**Her çocuk için bu işlem yapılmalıdır.


Asgari Geçim İndirimi İçin;


                                                           

1.seçenek seçilirse;  AGİ Ödenir.
0. seçenek seçilirse; AGİ Ödenemez.


Engellik İndirimi İçin;

                                                                Engellilik indiriminden yararlanıyor ise hangi derece ise o seçilir. Engellik indirimi yok ise yararlanmıyor seçilir.
Kenan YILMAZ
Mutemet/Yazar
MYS - İki Adımlı Doğrulama Sistemi Nasıl Kullanılır

 

MYS - İki Adımlı Doğrulama Sistemi Nasıl Kullanılır.


MYS - İki Adımlı Doğrulama Sistemi Nasıl Kullanılır.

İndirme Linki MYS - İki Adımlı Doğrulama Sistemi - 2021 İndir 
 


Kenan YILMAZ
Mutemet / Yazar

Program Bütçe ve Ekonomik Kod Rehberi - 2021

Program Bütçe ve Ekonomik Kod Rehberi - 2021

Eski adı ile Analitik Bütçe rehberi (Bütçe Tertipleri) yeni adı ile Program - Bütçe - Ekonomik kodlar - 2021 adı ile 2021 ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere yayınlanmştır. İndirme Linki Program Bütçe ve Ekonomik Kod Rehberi - 2021 İndir 
 


Kenan YILMAZ
Mutemet / Yazar

2021 Yılı Kamu Konutlarının Kira Hesaplama Usulü ve Oranları

 


2021 Yılı Kamu Konutlarının Kira Hesaplama Usulü ve Oranları

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;


- Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07-TL/m²,
Kalorifersiz konutlarda 4,80-TL/m²,
- Kaloriferli konutlarda 6,30-TL/m²,
    oranında artırılmıştır.

Kiraya ilave tutarlar ise;
- Kaloriferci, Kapıcı hizmeti var ise 0,74-TL/m²

- Elektirik ve Su Kullanımları için;
1- Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,40-TL/m²
2- Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21-TL/m²
3- Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61-TL/m²
4- Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65-TL/m² ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar için;
1- 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52-TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

2- Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

3- Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29-TL/m² tahsil edilir.


Lojman Kirası Hesaplama , Lojman Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır.

100 m2 kalorifersiz (Doğalgazlı) ve kapıcısı olmayan elektrik ve su sayaçları ayrı olan bir lojman kira bedeli hesaplayalım:

Kalorifersiz (Doğalgazlı) konut bedeli 4,80-TL kapıcısı yok ise 0,74-TL düşülecek elektrik ve su sayaçları da ayrı olduğu için herhangi bir ilave tutar eklenmeyecek , 
Bu durumda hesaplama;
= 4,80 - 0,74
= 4,06
= 4,06*100
= 406,00-TL


** 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kenan YILMAZ
Mutemet / YazarMİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 402)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2021 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5 – (1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 3/1/2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

2021 AGİ-Asgari Geçim İndirim Tutarı ve Hesaplaması


2021 AGİ-Asgari Geçim İndirim Tutarı ve Hesaplaması


2021 AGİ Asgari Geçim İndirim Tutarı ve Hesaplaması

        2021 Asgari ücret brüt 3.577,50-TL olduktan sonra Devlet memurları maaşlarına etkisinin ne olabileceğine baktığımız zaman  memurlarına AGİ tutarlarına etkisi olduğunu görmekteyiz. 3.577,50 lira tutarındaki  brüt asgari ücret tutarının AGİ üzerinde nasıl bir etkisini öğrenmek için öncelikle AGİ hesaplanma usulünü bilmek gerek.

AGİ hesaplama usulü;

Asgari Geçim İndirimi Tutarı = ((Brüt Asgari Ücret *12)*% Asgari Geçim İndirimi Oranı*%15)) / 12

 • Çalışanın Kendisi =  %50
 • Çalışmayan veya Geliri olmayan eş = %10
 • 1.Çocuk = %7,5
 • 2.Çocuk = %7,5
 • 3.Çocuk = %10
 • 4.Çocuk = %5
**Eşi Çalışmayan agi sınır 3 çocuk
**Eşi Çalışan agi sınır 5 çocuk

İlgili hesaplama usulüne göre hesaplama yapıldığında;

 • Bekar                                             268,16 TL                                
 • Evli eşi çalışmayan                        321,97 TL           
 • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        362,22 TL
 • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        402,47 TL
 • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        456,12 TL
 • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        456,12 TL
 • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        456,12 TL
 • Evli eşi çalışan                               268,16 TL              
 • Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL      
 • Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL       
 • Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL      
 • Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL      
 • Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

Sonuç olarak Asgari ücretin artması devlet memurlarının maaşlarında da etkisi bulunmaktadır. Asgari geçim İndirim Tutarının artması ile birlikte Devlet Memurlarının maaşında artış olmaktadır.Kenan YILMAZ
Mutemet/Editör

2021 Yılı Engellilik Tutarı - Sakatlık İndirimi Tutarları

2021 Yılı Engellilik Tutarı - Sakatlık İndirimi Tutarları

 

  Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü belli ölçülerde kaybeden çalışanlar için geçerli Engellilik İndirimine ilişkin tutarlar her yıl için ayrı ayrı belirlenmektedir. 

Engellilik İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.Derece Engellilik Oranı,%60’ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Engellilik Oranı%40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Engellilik Oranı olarak değerlendirilmektedir.

1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere engellilik indirimi tutarları yeniden belirlendi.


Engellilik İndirimi 1. Derece (80%)-TL: 1.500,-TL
Engellilik İndirimi 2. Derece (60%)-TL: 860,00-TL
Engellilik İndirimi 3. Derece (40%)-TL: 380,00-TL


Ocak 2021 tarihinden itibaren engelli vatandaşlarımızın gelir vergilerinden istisna olan tutarlar yukarıda belirtildiği tutarlarda uygulanacaktır.


Kenan YILMAZ
Mutemet / Yazar